Semantische verrijking

Onze verrijkingsdiensten zijn bijzonder effectief. Door een slimme combinatie van text engineering, kennisbanken en menselijke expertise leveren we kwalitatief hoogwaardige verrijkingsdiensten. We beperken ons niet alleen tot techniek. Verrijkingsprocessen die bij ons geoutsourced worden, worden met een optimale combinatie van proces, kennis en techniek voor u ingericht. Kwalitatief hoogwaardig tegen minimale kosten.

We sluiten aan bij diverse content managent systemen waaronder Sharepoint, Wikis, Drupal, Documentum en Alfresco.

 

 

Kennis delen

Wikis vormen krachtige instrumenten voor het delen van kennis binnen uw team en organisatie. Semantic Publishing helpt uw organatie om kennis delen op basis van een zogenaamde Semantisch Wiki in te richten. Met een combinatie van een pragmatische aanpak, uitgebreide ervaring in het structuren van kennis, slimme techniek en een breed scala van aanvullende diensten ontzorgen we uw organisatie bij het opzetten en onderhouden van uw kennishuishouding.

Semantisch publiceren

Delen van kennis en informatie via intranet, extranet het internet of mobiel? Voor mensen of juist voor andere toepassing. Semantic Publishing verzorgt op basis van het open source publicatieplatorm Drupal de ontsluiting van uw kennis en informatie. Hierin passen we waar mogelijk de nieuwste semantische technologieen toe voor een optimale ontsluiting en toegankelijkheid.

Visie op content en kennis

De meeste informatie is inmiddels digitaal beschikbaar op het internet of in intra- en extranetten. Een grote hoeveelheid content wordt op deze manier via de webbrowser beschikbaar gesteld. Zoekmachines ondersteunen mensen om door deze content te zoeken en, indien gevonden, te gebruiken in hun dagelijkse activiteiten. Mensen kunnen deze content lezen in een webbrowser en vaststellen of deze relevant is. Maar als we deze content nu direct willen laten gebruiken door onze processen of door computerapplicaties? Als we niet willen zoeken en door content willen spitten om een antwoord te vinden, maar direct een eenduidig antwoord op onze vraag willen hebben? In deze gevallen willen we content bevragen middels een query in plaats van doorzoeken op basis van zoekwoorden. En hier schiet een digitale versie van een document te kort, hiervoor is elektronische kennis nodig. Kennis die we gericht beschikbaar willen stellen aan mensen en computerprogramma's zodat content direct toegepast kan worden. Om uit de content deze kennis te destilleren is een structurele en flexibele aanpak nodig. Een aanpak die systematisch semantiek toevoegt aan de tekstuele content.

Kennis = content + semantiek

Maar wat ontbreekt er aan onze content? Wat moeten we toevoegen aan de content om er kennis van te maken? Het antwoord is semantiek. Content met semantiek betekent precies hetzelfde voor ieder systeem of ieder persoon die deze content gebruikt (binnen een bedrijf, een supply chain, een branche of het hele internet). In traditionele expert systemen is deze semantiek geïmplementeerd in de business logica van het systeem, specifiek voor de taak van het betreffende systeem. Het bouwen van dergelijke systemen is niet alleen zeer kostbaar, ook de resultaten blijven beperkt tot specifieke toepassingen. Door structureel semantiek toe te voegen aan onze content wordt deze beschikbaar voor elke applicatie die er gebruik van wil maken.

Semantiek gedefinieerd in ontologieën

Semantiek van content wordt vastgelegd in ontologieën. Een ontologie is een formele representatie van kennis in termen van een verzameling concepten binnen een domein en de relaties tussen deze concepten. Een ontologie wordt gebruikt om een domein te beschrijven maar ook om te kunnen redeneren over de concepten binnen het domein. In veel domeinen worden verschillende ontologieën gebruikt. Zelfs binnen een bedrijf worden impliciet binnen verschillende afdelingen verschillende ontologieën gebruikt. Ontologieën worden gebruikt om semantiek vast te leggen maar ook om verschillende terminologieën binnen een domein te integreren. Op deze manier kunnen verschillende content-bronnen gecombineerd worden tot een geïntegreerde kennisbank. Binnen veel domeinen zijn reeds ontologieën gedefinieerd. Voor deeldomeinen zijn er een aantal die als de facto standaard gezien worden; bijvoorbeeld Dublin Core, Skos en Foaf. Deze bestaande ontologieën kunnen hergebruikt worden in nieuwe ontologieën.

Open standaarden

Het W3C consortium heeft een aantal standaarden gedefinieerd rond content en semantiek. Deze standaarden zijn ontstaan vanuit standaardisatie ten behoeve van het semantisch internet ofwel web 3.0. De volgende standaarden zijn relevant:

  1. OWL, Web Ontology Language (http://www.w3.org/TR/owl2-overview/). OWL definieert een taal om ontologieën mee vast te leggen. Steeds meer bestaande ontologieën komen ook in OWL beschikbaar waardoor ze herbruikbaar worden en techniek onafhankelijk.
  2. HTML5 (http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html). Een van de meest interessante uitbreidingen binnen HTML5 is de mogelijkheid semantiek in termen van OWL aan html content toe te voegen middels RDFa (http://www.w3.org/TR/rdfa-in-html/).
  3. SPARQL, RDF query language (http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/). Een in OWL geformaliseerde kennisbank van bevraagd worden middels deze querytaal, die complexe vragen aan de kennis mogelijk maakt. SemanticPublishing baseert zijn diensten op deze open standaarden.