Semantische verrijking

Onze verrijkingsdiensten zijn bijzonder effectief. Door een slimme combinatie van text engineering, kennisbanken en menselijke expertise leveren we kwalitatief hoogwaardige verrijkingsdiensten. We beperken ons niet alleen tot techniek. Verrijkingsprocessen die bij ons geoutsourced worden, worden met een optimale combinatie van proces, kennis en techniek voor u ingericht. Kwalitatief hoogwaardig tegen minimale kosten.

We sluiten aan bij diverse content managent systemen waaronder Sharepoint, Wikis, Drupal, Documentum en Alfresco.

 

 

Kennis delen

Wikis vormen krachtige instrumenten voor het delen van kennis binnen uw team en organisatie. Semantic Publishing helpt uw organatie om kennis delen op basis van een zogenaamde Semantisch Wiki in te richten. Met een combinatie van een pragmatische aanpak, uitgebreide ervaring in het structuren van kennis, slimme techniek en een breed scala van aanvullende diensten ontzorgen we uw organisatie bij het opzetten en onderhouden van uw kennishuishouding.

Semantisch publiceren

Delen van kennis en informatie via intranet, extranet het internet of mobiel? Voor mensen of juist voor andere toepassing. Semantic Publishing verzorgt op basis van het open source publicatieplatorm Drupal de ontsluiting van uw kennis en informatie. Hierin passen we waar mogelijk de nieuwste semantische technologieen toe voor een optimale ontsluiting en toegankelijkheid.

Semantic Publishing e-diensten

SemanticPublishing biedt een compleet aanbod semantic publishing e-diensten, van creatie tot publicatie. Deze e-diensten worden aangeboden vanuit de SemanticPublishing fabriek. In deze fabriek passen we state-of-art semantic web en NLP technologie toe. Hiermee leveren we de semantic publishing e-diensten. Met ons e-diensten portfolio, kunnen wij de volledige kennis supply-chain van u overnemen, van de creatie van kennis tot de publicatie ervan in een portal. Maar vanzelfsprekend kunnen we ook een deel van het proces voor uw bedrijf ondersteunen.

Semantisch modelleren

Middels semantisch modelleren, ondersteunen we uw bedrijf bij het definiëren van de semantiek van uw content. Product van deze dienst is een ontologie die invulling geeft aan uw kennisbehoefte. In dit proces brengen wij een schat aan ervaring in over het ontwerpen van ontologieën. Vaak wordt een domein door domeinexperts te gecompliceerd beschreven, hetgeen resulteert in veel losse concepten en relaties. Onze kennisingenieurs komen vanuit een sterke systeemtheoretische achtergrond waar vanuit ze uw bedrijf helpen een solide, eenvoudige maar voldoende expressieve ontologie te definiëren. Afhankelijk van de situatie gebruiken we verschillende methoden en technieken om de content te analyseren en af te stemmen op de semantische ambities. Hiermee wordt de benodigde kennis systematisch afgestemd op de business doelstellingen. Het resultaat: een gebalanceerde ontologie ondersteund door use-cases die de vereiste semantiek van de content van uw bedrijf beschrijft. Wij kunnen deze ontologie hosten met een persistente url in het semanticpublishing.eu domein.

Contentverrijking

Vaak is content alleen als tekst beschikbaar, zonder veel structuur. Veel van de benodigde semantiek is alleen aanwezig in de natuurlijke taal van deze tekst. De e-dienst contentverrijking combineert text engineering, ontology-based information extraction en Natural Language Processing (NLP) om automatisch semantiek uit de content af te leiden. Vooral het gebruik van de ontologie zelf in het verrijkingsproces zorgt voor goede resultaten. Beschikbare kennis wordt gebruikt om de resultaten te valideren en te filteren. Verrijking wordt aangeboden als een e-dienst. Content die wordt aangeboden aan de e-dienst wordt verrijkt teruggeleverd.

Hosten van grote kennisbanken

Door het systematisch toevoegen van kennis aan content ontstaan grote kennisbanken ook wel triple stores genoemd. Deze triple stores vormen de back-bone voor web portals of andere applicaties die de kennis willen gebruiken. De SemanticPublishing hosting e-dienst, host de kennisbank van uw bedrijf als een triple store. Standaard kan de kennis in de kennisbank benaderd worden via SPARQL of een REST interface. Klant-specifieke formaten en protocollen worden ook ondersteund. De hosting service ontzorgt u op het gebied van performance, scalability, security en beschikbaarheid. Deze worden pro-actief gemonitord en bijgesteld naar gelang het gebruik van de service.

Semantisch content management

Met de semantische content management e-dienst kan de kennis in de kennisbank onderhouden worden. Deze e-dienst vormt een add-on op de hosting service. Semantisch content management biedt een flexibele workflow en een kennis-editor om menselijk gebruikers te ondersteunen bij het toevoegen, verwijderen of bewerken van de semantiek van content. Semantisch content management kan door u zelf uitgevoerd worden. In dit geval training wij uw mensen. In veel gevallen kunnen ook wij de expertise organiseren om de kennis voor u aan te passen.

Semantisch publiceren

Nu de content is voorzien van semantiek kan deze toegepast worden in de publicatie ervan. Semantic Publishing biedt de volgende e-diensten voor semantisch publiceren:

  1. Publiceren in een web portal. Dit web portal kan gebruik maken van de aangebrachte semantiek bij het zoeken en navigeren (faceted browsing) maar kan ook gebruikt worden om de semantiek te publiceren als onderdeel van de webpagina op basis van HTML5.
  2. Publiceren in mobiele applicaties. De apps kunnen voor zowel de I-Phone als de Android ontwikkeld worden, gebruik makend van de aangebrachte semantiek in de content.
  3. Publiceren in een specifieke desktop applicatie die de kennis toepast voor een specifieke taak.