Semantische verrijking

Onze verrijkingsdiensten zijn bijzonder effectief. Door een slimme combinatie van text engineering, kennisbanken en menselijke expertise leveren we kwalitatief hoogwaardige verrijkingsdiensten. We beperken ons niet alleen tot techniek. Verrijkingsprocessen die bij ons geoutsourced worden, worden met een optimale combinatie van proces, kennis en techniek voor u ingericht. Kwalitatief hoogwaardig tegen minimale kosten.

We sluiten aan bij diverse content managent systemen waaronder Sharepoint, Wikis, Drupal, Documentum en Alfresco.

 

 

Kennis delen

Wikis vormen krachtige instrumenten voor het delen van kennis binnen uw team en organisatie. Semantic Publishing helpt uw organatie om kennis delen op basis van een zogenaamde Semantisch Wiki in te richten. Met een combinatie van een pragmatische aanpak, uitgebreide ervaring in het structuren van kennis, slimme techniek en een breed scala van aanvullende diensten ontzorgen we uw organisatie bij het opzetten en onderhouden van uw kennishuishouding.

Semantisch publiceren

Delen van kennis en informatie via intranet, extranet het internet of mobiel? Voor mensen of juist voor andere toepassing. Semantic Publishing verzorgt op basis van het open source publicatieplatorm Drupal de ontsluiting van uw kennis en informatie. Hierin passen we waar mogelijk de nieuwste semantische technologieen toe voor een optimale ontsluiting en toegankelijkheid.

Contentverrijking voor het juridische domein

Juridisch specialisten willen gericht, geïntegreerd toegang tot alle relevante content, ongeacht of dit nu externe content (wetten, jurisprudentie, titels van uitgevers) of content van interne bronnen (cases, kennisdocumenten, memo's, brieven) is.

Als kennismanager staat u voor de uitdaging interne content te combineren met ingekochte en openbare externe content (al dan niet via een content integrator).

Bij eigen content ontbreken vaak de relevant metadata en de relaties naar externe content om dit te realiseren.

Semantic Publishing levert een verrijkingsdienst voor legal content die dit probleem voor u oplost.

Automatische contentverrijking

We maken gebruik van moderne semantische technologieën om automatisch content te verrijken door ongestructureerde tekst te analyseren en te combineren met een juridische ontologie.

De technologische ontwikkelingen op dit gebied zijn inmiddels de onderzoekscentra ontgroeid en geschikt voor reële toepassingen.

Hierdoor is Semantic Publishing in staat een minimaal 90% betrouwbare verrijking van de content te bieden.

Soorten verrijkingen

Standaard heeft Semantic Publishing de volgende verrijkingen voor u ingericht:

  • Personen en rollen (rechters, advocaten, partijen, cliënten, medewerkers e.d.)

  • Bedrijven

  • Gerechtelijke instanties en organisaties

  • Rechtsgebieden

  • Wetsverwijzingen (BWB)

  • Jurisprudentieverwijzingen (vindplaatsen en LJN)

  • Keyphrases (samenvattingen op basis van de belangrijkste zinnen uit een document)

Klantspecieke uitbreidingen met eigen taxonomieën en ontologieën zijn tevens mogelijk.

De standaard outputformaten zijn xhtml (verrijkt met links en metadata) of een separaat xml bestand met verrijkingen. Ook specifieke outputformaten zijn mogelijk.

Meer weten: vraag onze servicebeschrijving aan.